Изгодни оферти за дрехи

Контакти

 

     

                                                                       

        

 

          БЪЛГАРСКИ  ФУТБОЛЕН  СЪЮЗ            

ОС  БУРГАС  УЛ. В. ЛЕВСКИ № 25  Т. 056 810 089  WWW. BFSBS.OVO.BG  E-MAIL : BFSBS@ABV.BG  

                                                                                  

                                     П  Р  О  Г  Р  А  М  А            

     НА  С К   ПРИ   О С   НА  Б Ф С  БУРГАС ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  УЧЕБНО –

   МЕТОДИЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ  ЗАНИМАНИЯ  ЗА  ЕСЕНЕН  ПОЛУСЕЗОН  2017/ 2018 Г.

 

 

         -    МЕТОДИЧНИТЕ  ЗАНИМАНИЯ - ВСЕКИ ПЕТЪК ОТ 17.30 - ВД ЛУКОЙЛ ГР.  БУРГАС.  

         -    ФИЗИЧЕСКАТА  ПОДГОТОВКА  СЕ  ПРОВЕЖДА  ВСЕКИ  ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК  ОТ  17.30  СТ.  ЛАЗУР  И СК. СЛАВЕЙКОВ  ЗА  М. 07. И 08. +СЪБОТА  И  НЕДЕЛЯ  ОТ  10.00

         -    КУРС  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  НОВИ  ФУТБОЛНИ  СЪДИИ  -  10. 09. - 28.11.17 

         -    КУРС  ЗА  ПОВИШАВАНЕ  НА  ТЕОРЕТИЧНАТА  ПОДГОТОВКА НА  ВСИЧКИ  ФУТБОЛНИ СЪДИИ И ДЕЯТЕЛИ  -  ОС   БФС   БУРГАС   -  08.09.2017   -   28.11.2017

 

                                                              

               НАЗНАЧЕНИЯ ЗА СРЕЩИ ЩЕ  ПОЛУЧАВАТ  :

-    ПРИСЪСТВАЩИТЕ  НА МЕТОДИЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ 

-    ПОКРИЛИТЕ  УСПЕШНО ФИЗИЧЕСКИТЕ НОРМИ И ТЕОРИЯ

-   ПРЕДСТАВИЛИТЕ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ФИЗИЧЕСКА  ГОДНОСТ И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ   

-   ПОЛУЧИЛИТЕ   ДОБРА ОЦЕНКА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА СРЕЩИТЕ ИМ

                                                                   

                                                                                  

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

    28.07.17 17.30    К О Н К У Р С  ЗА  3  АФЛ Ст ЧЕРНОМОРЕЦ - ФИЗИЧЕСКИ И  ТЕОРЕТИЧЕН   ИЗПИТ  –  20  В. ВИДЕОТЕСТ  -  С К

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

    15.08.17    СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ : СК, СТК, ДК, П-л  ОС на БФС Бургас

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

01.09.17   -    РАНГ ЛИСТИ СЪДИИ ЗА ОБЛАСТНИТЕ ПЪРВЕНСТВА – СК. 

-   НАЗНАЧЕНИЯ  1 КР.

-   РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА НОВИ СЪДИИ  -  10. 09. - 28.11.17 

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

    08.09.17  -   ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА МЕНТОРИ И ТАЛАНТИ

                           -   НАЗНАЧЕНИЯ 2 КР.

 

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

    15.09.17  -   О Т К Р И В А Н Е  НА ЕСЕНЕН  ПОЛУСЕЗОН    -  17.30

                -   ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  КОМИСИИТЕ  КЪМ  О С НА  Б Ф С БУРГАС

 -    АНАЛИЗ НА  КОНКУРС 28. 07. ЗА 3 АФЛ И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА БУРГАСКИТЕ ФУТБОЛНИ СЪДИИ  НА СЕМИНАРИТЕ  ЗА  1, 2 И 3 ФУТБОЛНИ  Л  - СК

 -    ЛЕКЦИЯ  - 1: ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗА ФУТБОЛНА  СРЕЩА,  ИНСТРУКТАЖ  МЕЖДУ  СЪДИЙТЕ ,  ПРОВЕРКА НА  ДОКУМЕНТИ ЗА СРЕЩА -  ХРИСТОВ

                -   НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА  3  КРЪГ

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

   21.09.17 -    ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ 17.30:   ПОЗИЦИОНИРАНЕ,  НАЧУПЕН  ДИАГОНАЛ , ПОДНОВЯВАНЕ  НА  ИГРАТА,  ЖЕСТОВЕ, КОНТРОЛ  НА  ПСУ,  НСУ,  НУ,  НАЧ. УДАР,  УДАР  ОТ  ВРАТАТА  -  СК

                -    ФИЗИЧЕСКИ НОРМАТИВ / БЕЗ 1,2 И  Ю  / НЕЯВИЛИТЕ СЕ  И  НЕПОКРИЛИ  -  НЕ  ПОЛУЧАВАТ  СРЕЩИ     ДО  СЛЕДВАЩ  ФН

        -      НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА  4  КРЪГ

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

    29.09.17  -   тЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ  / БЕЗ  А   И   Б  ГР. /

НЕЯВИЛИТЕ СЕ  И ТЕЗИ С ПОВЕЧЕ ОТ 4 ГРЕШКИ  -  НЕ  ПОЛУЧАВАТ  СРЕЩИ     ДО  СЛЕДВАЩ    тЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ    ОТГ. -   КАЦАРОВ                                                                                                                          -     АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ                                                                                  

 -    РАЗБОР  НА  СРЕЩАТА – ..................

-    ЛЕКЦИЯ - 2: ГРУБА  ИГРА,  НЕСП.  П-Е,  СЕРИОЗНОСТ  НА  НАРУШЕНИЕ   -  ХРИСТОВ

         -    НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА  5  КРЪГ

                                  

БФС СК ШЕФ ДЖУГАНСКИ ДЖУГАНСКИ ДЖУГАНСКИ БФС СК ШЕФ ДЖУГАНСКИ ДЖУГАНСКИ ДЖУГАНСКИ БФС СК ШЕФ ДЖУГАНСКИ ДЖ

    О6.10.17    -    АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ                                                                                               -    РАЗБОР  НА  СРЕЩАТА  ..........

-    ЛЕКЦИЯ  -  3   ПРОЦЕДУРА  ПРИ  СТРОЕНЕ  НА  СТЕНА,  ПРОЦЕДУРА   ПРИ  СМЯНА,  МЕСТОЗАСТАВАНЕ   ПРИ   СТАТИЧНИ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ДИСЦИПЛИНАРЕН   ПРАВИЛНИК  -  Н.ХРИСТОВ ,  ВЕЛИЧКОВ                 

                -     НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА  6 КРЪГ

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

    13.10.17        -     АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ 

                                 -     РАЗБОР  НА  СРЕЩАТА .................

-    ВИДЕОКЛИПОВЕ  ОТ  ПРОГРАМАТА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  НА  UEFA и БФС            -    ЛЕКЦИЯ    :  ИНСТРУКТАЖ    МЕЖДУ   СЪДИИТЕ ,   ЗАСАДА,  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.............. -  АТАНАС БОЗЕВ -  МЕТ. КОМИСИЯ                            

-     НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА  7  КРЪГ

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

    20.10.17         -    АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ                                                                                              -    РАЗБОР  НА  СРЕЩАТА  ..............

-    ЛЕКЦИЯ - 4 :  КОНТРОЛ  НА  МАЧ,  Н-Я  ПР. 12 , СВ.  У,  НУ  :  Г.ВИДЕЛОВ   

-    ВИДЕОКЛИПОВЕ  ОТ  ПРОГРАМАТА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  НА  UEFA и БФС              -    НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА  8  КРЪГ

 

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

    27.10.17 17.00 -    ПРАКТИЧЕСКО -   ПО  ГРУПИ  –  ЗАСАДА ,  СМЯНА ,  НАЧАЛЕН УДАР ,  УДАР  ОТ  ВРАТАТА ,   ПРОЦЕДУРА   ПРИ   СТРОЕНЕ   НА  СТЕНА ,    ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОКАЗВАНЕ  НА  МЕДИЦИНСКА  ПОМОЩ    -    С К       

               -     АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ                                                                                                  -    ФИЗИЧЕСКИ НОРМАТИВ ,  НЕЯВИЛИТЕ СЕ  И  НЕПОКРИЛИ  -  НЕ  ПОЛУЧАВАТ  СРЕЩИ  ДО КРАЯ НА ЕСЕНЕН ПОЛУСЕЗОН

               -     НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА  9  КРЪГ

                                                    

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС БФС

    03.11.17                     -    АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ                                                                                    -    РАЗБОР  НА  СРЕЩАТА :  .................

 -    ВИДЕОКЛИПОВЕ  ОТ  ПРОГРАМАТА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ НА  UEFA и БФС

  • НАЗНАЧЕНИЯ ЗА  10 КРЪГ

 -  ЛЕКЦИЯ  - 5  : ИГРА С  РЪКА,  ОПАСНА  ИГРА,  НАСИЛИЕ-  ВИДЕЛОВ

 -    ТЕОРЕТИЧЕН  ИЗПИТ   -  20  ВЪПРОСА – 20 М.  ЗА  ВСИЧКИ СЪДИИ      НЕЯВИЛИТЕ СЕ  И ТЕЗИ С ПОВЕЧЕ ОТ 4 ГРЕШКИ  -  НЕ  ПОЛУЧАВАТ  СРЕЩИ     ДО  СЛЕДВАЩ   ИЗПИТ        ОТГ.  ГАНЕВ

                                   

БАЯЛЦАЛИЕВ ВАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛ

   10.11.17   -   АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ                                                                                    

-   ВИДЕОКЛИПОВЕ  ОТ  ПРОГРАМАТА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ НА  UEFA и БФС

-   ЛЕКЦИЯ  - 6 : КОНТРОЛ  ПОВЕДЕНИЕТО  НА ФУТБОЛИСТИТЕ -  ХРИСТОВ 

-   НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА   11  КРЪГ

          

БАЯЛЦАЛИЕВ ВАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛ

   17.11.17   -   АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ                                                                                    

-   ВИДЕОКЛИПОВЕ  ОТ  ПРОГРАМАТА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ НА  UEFA и БФС

-   ЛЕКЦИЯ - 7 : РАБОТА   В   ЕКИП - Г.  ВИДЕЛОВ

-   НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА   12  КРЪГ

 

БАЯЛЦАЛИЕВ ВАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛЦАЛИЕВ БАЯЛ

   01.12.17   -   АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ                                                                                    

-   ВИДЕОКЛИПОВЕ  ОТ  ПРОГРАМАТА  ЗА  ОБУЧЕНИЕ НА  UEFA и БФС

-   НАЗНАЧЕНИЯ  ЗА   13  КРЪГ

 

БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС  БФС

   08.12.17  -     АНАЛИЗ  НА  ИЗМИНАЛИЯ  КРЪГ                                                               

                 -   ТЕОРЕТИЧЕН  ИЗПИТ   -  КУРС  ЗА  НОВИ  СЪДИИ  -   С К

                   -    А Н А Л И З   НА  СЪДИИСТВОТО   ЗА  EСЕН   2017 / 2018

              -    Н А Г Р А Ж Д А В А Н Е

              -    ПРОГРАМА  НА  СК  ЗА ЗИМНА ПОДГОТОВКА

                   -    З А К Р И В А Н Е  

 

 

  БУРГАС 2017            ПРЕДСЕДАТЕЛ  СК   :    Г. ВИДЕЛОВ    

                                                                         

                            

 


Изгодни оферти за дрехи